בית ברמת השרון

אדריכלית: הילה חבקין
צלם: שי אפשטיין

בית ברמת השרון

אדריכלית: הילה חבקין
צלם: שי אפשטיין