בית במשמרת

אדריכל: יונתן מונג’ק
צלם: שי אדם

בית במשמרת

אדריכל: יונתן מונג’ק
צלם: שי אדם